Biblioteka Arilje

Onlajn knjige

Biblioteka Arilje je polivalentna ustanova kulture koja je, između ostalih poslova, poslednjih nekoliko godina radila na skeniranju građe zavičajnih autora ariljskog kraja. Takođe, Biblioteka je i sama izdavač pa bi naša izdanja bila besplatna za sve zaintresovane građane koji imaju mogućnost elektronske komunikacije.