Библиотека “Милутин Бојић”

Уметност и култура

Од почетка ванредног стања библиотека је интензивирала своју дигиталну активност на својим дигиталним платфорамама. Покренута је дигитална платформа за упоредни преглед дигиталних објеката који су представљени преко IIIF стандарда, у Завичајној дигиталној колекцији оформљене су посебне колекције “Просвета” и “Стара и ретка књига” на којима се свакодневно објављују нови садржаји. Видео канал библиотеке који има преко 200 снимака догађаја из библиотеке. Покренута је и фејсбук акција “Сонет на дан”