Завичајни музеј Књажевац

Уметност и култура

Завичајни музеј Књажевац ради на унапређењу квалитета рада а тиме и на унапређењу приступачности музеја особама са инвалидитетом. Део музејских програма и садржаја доступни су најширој публици преко интернет презентација музеја, виртуелне туре, водича на знаковном језику, бесплатних андроид апликација и аудио-видео материјала. Један од садржаја је и дигитална читаоница која нуди могућности коришћења дитигализованих свих досадашњних издања музеја и заједничких издања музеја и других установа.