Историјски архив Београда

Уметност и култура

Информације о богатом архивском фонду који се у архиву чува  везаном за историју града Београда, приступ публикацијама у електронском облику и онлајн изложби.

Преко Дигиталног репозиторијума пружа се и могућност за претрагу око 1.000.000 пријава пребивалишта грађана Београда из периода од 1922–1952. и увид у 494 црквене матичне књиге рођених, умрлих и венчаних са територије града Београда из периода 1721-1913.