Лесковачки културни центар

Уметност и култура

Лесковачки културни центар реализује следеће програме и то: Ликовни програм, Књижевно-трибински програм, Програм издавања часописа и књига, Филмски програм, Музички програм, Драмски програм, Програм за децу и младе и Програм за развој културног аматеризма.