Театар Вук

Уметност и култура

Театар Вук активно се бави савременим драмским ауторима, пре свега савременим српским текстом и развојем домаћег писма. На тај начин Театар Вук ће моћи у пуном сјају да оствари своју националну мисију, а то је: стварање и неговање домаће драме. Театар Вук развија сарадњу са свим уметничким академијама отварајући простор младим уметницима. Мисија Театра Вук је представљање нових тенденција у светском позоришту, откривање младих позоришних талената (писаца, глумаца и редитеља) и стално обнављање и окупљање нове публике.