Teatar Vuk

Umetnost i kultura

Teatar Vuk aktivno se bavi savremenim dramskim autorima, pre svega savremenim srpskim tekstom i razvojem domaćeg pisma. Na taj način Teatar Vuk će moći u punom sjaju da ostvari svoju nacionalnu misiju, a to je: stvaranje i negovanje domaće drame. Teatar Vuk razvija saradnju sa svim umetničkim akademijama otvarajući prostor mladim umetnicima. Misija Teatra Vuk je predstavljanje novih tendencija u svetskom pozorištu, otkrivanje mladih pozorišnih talenata (pisaca, glumaca i reditelja) i stalno obnavljanje i okupljanje nove publike.