Udruženje profesora španskog jezika Srbije

Edukacija

Udruženje profesora španskog jezika Srbije, zahvaljujući KA2 projektu u okviru Erasmus+ programa, a u saradnji sa partnerima iz Španije i Rumunije, napravilo je online platformu na kojoj se nalazi kurs o kulturi Španije. Projekat je počeo 2018.godine i završava se 2020.godine.

Online kurs je na španskom jeziku, namenjen je profesorima španskog jezika, ali i hispanisitima, studentima i svim poznavaocima i ljubiteljima španskog jezika, književnosti i kulture.

Kurs je napravljen na Moodle platformi. Kurs je besplatan i ostaće besplatan i nakon završetka projekta.

Zainteresovani kandidati se samostalno prijavljuju, u slučaju da se jave neke komplikacije javiti se IT službi na it@apes.edu.rs.

Kurs se sastoji od 9 modula, svaki modul ima četiri kategorije: svakodnevne aktivnosti, istorija, književnost i umetnost.

Svaka kategorija ima uvodna tri pitanja, članak o temi, prezentaciju, video i završni test.

Nakon završenog kursa, najuspešniji polaznici će dobiti nagrade (knjige), a profesor španskog jezika sa najboljim rezultatima dobija stipendiju za usavršavanje u Španiji. Stipendija pokriva troškove smeštaja, kursa, tri obroka i sve kulturne aktivnosti koje škola organizuje.