Школа плус

Едукација

Сервис обухвата 500 видео лекција за ученике основне школе, од 5. до 8. разреда, за предмете :
српски језик, физика и математика.
Целокупан програм наставе је усклађен са наставним планом и програмом који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије.
Предавачи су аутори уџбеника и приручника наше издавачке куће и сви су активни у настави у основним школама у Србији.
Свака наставна јединица има одговарајуће видео- предавање у просечном трајању од 20 мин