9mCollab

Рад од куће

9mCollab омогућава ефикасну колаборацију на даљину кроз логички структуиране теме које воде ка брзом закључивању.

Помаже организацијама да брзо формирају радне групе, дефинишу битне теме и да најзначајније резултате комуникације – закључке – једноставно пренесу у базу знања. 9mCollab кориснику омогућава мање дистракције нотификацијама, фокусиранију комуникацију вођену ка закључку и креирање и дељење знања. Алат користе компаније, NVO, кластери, асоцијације, различите институције.