Advanced Cyber Security DOO

Рад од куће

Управљање рањивошћу игра важну улогу у одржавању предузећа на мрежи осигуравајући да су системи заштићени од рањивости.

То су процеси за препознавање рањивости у ИКТ системима, процену ризика и предузимање одговарајућих акција. Скенери рањивости се обично користе у управљању рањивости како би се идентификовали слабости у свим системима и мрежама и играју интегралну улогу у том процесу.

У складу са новонасталом ситуацијом ширења вируса Covid19, када је привреда пребацила добар део пословања у сајбер свет и како би се умањио потенцијални ризик и штета настала од утицаја злонамерних хакера, пружамо бесплатно проверу рањивости ИКТ система. Након провере рањивости, шаљемо извештај о потенцијалним рупама пронађеним у ИКТ системима и пружамо потпуно бесплатно саветовање о томе како да се заштите и закрпе пронађене рањивости.