Cisco

Rad od kuće, Edukacija

1. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client je VPN klijent i omogućava povezivanje na VPN mrežu vaše firme i rad sa udaljenih laptop računara i mobilnih telefona kao i potpunu kontrolu pristupa od strane bezbednosnih timova. Licence možete zahtevati na linku ili se obratite lokalnom Cisco timu za pomoć na imejl digitalnasolidarnost@cisco.com ili posetite www.cisco.rs/workfromhome.

2. Cisco Umbrella je servis koji vas štiti od zloćudnih Internet destinacija i brzo i lako postavlja bezbednosni kišobran oko vašeg sistema. Registrujte se na linku i započnite korišćenje servisa na 14 dana koje možete produžiti do 90 dana ako kontaktirate Cisco lokalni tim na imejl digitalnasolidarnost@cisco.com ili posetite www.cisco.rs/workfromhome.

3. Duo Security omogućava organizacijama da dvofaktorski verifikuju identitet korisnika i kvalifikuju uređaje kojima se može verovati pre nego što pristupe aplikacijama. Za povećanje broja korisnika u probnom periodu obratite se lokalnom Cisco timu za pomoć na imejl digitalnasolidarnost@cisco.com.