ELITE ACADEMY BALKANS

Рад од куће

ELITE ACADEMY BALKANS је део италијанске Elite Academy из Фиренце, који се на Балкану бави:

1.Пословним консалтингом

2.Реорганизацијом и реструктуирањем компанија

3.Кризним менаџментом

4.Обукама пословних вештина власника, менаџера, запослених (soft skills)

5.Тестирањем, селекцијом, обуком и мотивацијом запослених – Револуција у HR сектору

6. Повезивањем са страним партнерима (Италија, Швајцарска, Словенија, Хрватска, Бугарска, Грчка, Малта..)

7.Спортским mental coachingom

Путем бесплатних webinara понудићемо бесплатне тестове провере “здравља” компанија, и дати предлоге за реоганизацију компанија у циљу побољшања резултата у периоду након вандредног стања. “Дан после” је по нама већи изазов од тренутног вандредног стања.

Само најјаче, најорганизованије, најфлексибилније компаније ће опстати и бити у прилици да у периоду након кризе, ако ово време искористе за припреме, едукације и побољшање својих потенцијала, стекну велику предност над онима који ће овај период “преспавати”.

Поделићемо са вама најновије методологије анализе стања свих сектора у фирми, анализе процене и тестирања људи како за нове селекције, тако и за процену потенцијала менаџера и запослених, најсавременије и најефикасније обуке и много других корисних савета.