ELITE ACADEMY BALKANS

Rad od kuće

ELITE ACADEMY BALKANS je deo italijanske Elite Academy iz Firence, koji se na Balkanu bavi:

1.Poslovnim konsaltingom

2.Reorganizacijom i restruktuiranjem kompanija

3.Kriznim menadžmentom

4.Obukama poslovnih veština vlasnika, menadžera, zaposlenih (soft skills)

5.Testiranjem, selekcijom, obukom i motivacijom zaposlenih – Revolucija u HR sektoru

6. Povezivanjem sa stranim partnerima (Italija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Grčka, Malta..)

7.Sportskim mental coachingom

Putem besplatnih webinara ponudićemo besplatne testove provere “zdravlja” kompanija, i dati predloge za reoganizaciju kompanija u cilju poboljšanja rezultata u periodu nakon vandrednog stanja. “Dan posle” je po nama veći izazov od trenutnog vandrednog stanja.

Samo najjače, najorganizovanije, najfleksibilnije kompanije će opstati i biti u prilici da u periodu nakon krize, ako ovo vreme iskoriste za pripreme, edukacije i poboljšanje svojih potencijala, steknu veliku prednost nad onima koji će ovaj period “prespavati”.

Podelićemo sa vama najnovije metodologije analize stanja svih sektora u firmi, analize procene i testiranja ljudi kako za nove selekcije, tako i za procenu potencijala menadžera i zaposlenih, najsavremenije i najefikasnije obuke i mnogo drugih korisnih saveta.