еУчионица – Klett Grupa Srbija

Klett Grupa Srbija - eUcionica
Едукација

Е-учионица је јединствена образовна платформа која нуди персонализовано учење прилагођено сваком ученику. На платформи се налазе дигитални уџбеници за све предмете који се изучавају у складу са реформисаним програмима наставе и учења. Кроз интерактивне тестове и задатке у е-уџбенику, ученици могу да провере колико су успешно савладали градиво, да напредују својим темпом, а прегледом статистике наставник одмах стиче увид у којој је мери сваки од ученика достигао очекиване исходе.
Платформа је доступна без надокнаде до 31. августа 2020. године.