IBM international business machines

Rad od kuće

IBM nudi korisnicima 90 dana besplatnog korišćenja Aspera rešenja za prenos digitalnog sadržaja velikog obima na udaljene lokacije, streaming video i drugih podataka u realnom vremenu putem Interneta i efikasniju organizaciju i deljenje velikih datoteka.

IBM Aspera prenosi podatke 100 puta brže od uobičajenih načina, čime se postiže brzina prenosa od nekoliko GBps i sve to uz poštovanje sigurnosnih zahteva.

IBM je omogućio korišćenje i drugih rešenja i platformi, kao što su IBM Cloud, Security, kako bi pomogao korisnicima da se prilagode novim načinima rada i poslovanja.