Inception

Рад од куће

Софтверско решење „ARCHILLEUS“ представља платформу за управљање документима. Имплементирано је на више од 150 компанија, како у државној управи, комуналним предузећима тако и у привреди.

У систему „ARCHILLEUS“ могуће је креирати како електронску основну евиденцију (електронски деловодник) тако и велики број помоћних евиденција (скраћени деловодници, пописи аката, КУФ, КИФ…). Систем подржава како масовну тако и појединачну дигитализацију документа, електронско потписивање и евиденцију електронски потписане документације са интеграцијом званичне маил адресе коју су привредна друштва дужна да региструју у АПР-у.

Такође у систему „ARCHILLEUS“ могуће је да правно лице генерише своју електронску архиву докумената, коју ће једноставно учинити лакше доступном а истовремено омогућити сигурност и безбедност у смислу права приступа над конкретним документима. Систем поседује модул за управљање професионалним документ скенерима за масовну дигитализацију документације.