IT4Biz

Rad od kuće

Virtuelna kancelarija je naš BESPLATNI SERVIS koji vam omogućava bolju organizaciju rada vaših zaposlenih od kuće. Servis omogućava onlajn čuvanje, organizovanje i deljenje svih bitnih dokumenata vašeg preduzeća, kao i bezbedno pristupanje sa bilo kog uređaja ili lokacije.
Funkcionalnosti rešenja:
• fleksibilan i efikasan timski rad od kuće (udaljene lokacije)
• kolaboraciona platforma za deljenje dokumenata
• sigurnosan internet protokol
• čuvanje ličnih dokumenata u klaudu i opciono deljenje sa pojedinima unutar firme.
• mogućnost automatske sinhronizacije zajedničkih dokumenata sa klauda na lokalni računar kao i dokumenata sa lokalnog računara na klaud
• mogućnost rada pomoću mobilnih aplikacija (Android, ioS)

Servis će biti besplatan 6 meseci za neograničen broj prijavljenih kompanija.