Kadrovska.rs

Рад од куће

Kadrovska.rs је јединствена веб платформа која олакшава и убрзава процес израде и администрације кадровских докумената и која послодавцима омогућава да израде неопходне извештаје и воде обавезне евиденције ради законитог пословања.

Kadrovska.rs представља јединствени спој ИТ стручњака и правника јер је израђена као wеб платформа са циљем да олакша и убрза рад кадровске службе и омогући Послодавцима законито пословање.

Користећи се знањем правника који су израдили универзалне моделе аката из радних односа и вештином ИТ стручњака створени су алати за аутоматску израду кадровских докумената. Све моделе докумената наши правници ажурирају у складу са важећим прописима, а постоји и могућност измена модела према потребама клијента.

Контакт на коме грађани могу детаљно да се информишу: office@kadrovska.rs