Kadrovska.rs

Rad od kuće

Kadrovska.rs je jedinstvena veb platforma koja olakšava i ubrzava proces izrade i administracije kadrovskih dokumenata i koja poslodavcima omogućava da izrade neophodne izveštaje i vode obavezne evidencije radi zakonitog poslovanja.

Kadrovska.rs predstavlja jedinstveni spoj IT stručnjaka i pravnika jer je izrađena kao web platforma sa ciljem da olakša i ubrza rad kadrovske službe i omogući Poslodavcima zakonito poslovanje.

Koristeći se znanjem pravnika koji su izradili univerzalne modele akata iz radnih odnosa i veštinom IT stručnjaka stvoreni su alati za automatsku izradu kadrovskih dokumenata. Sve modele dokumenata naši pravnici ažuriraju u skladu sa važećim propisima, a postoji i mogućnost izmena modela prema potrebama klijenta.

Kontakt na kome građani mogu detaljno da se informišu: office@kadrovska.rs