Kancelarko

Рад од куће

Канцеларко је програм за електронско канцеларијско пословање. Ваша дигитална канцеларија. Састоји се од 2 корисна модула.

е-Деловодник је изузетно погодан за рад на даљину и служи за дигиталну манипулацију и интерну размену документима у клауду (унос докумената, дељење са члановима тима, различите привилегије приступа унутар тима).

е-Фактуре служе за електронско слање фактура без паковања, ковертирања, одласка у пошту, плаћања услуге.Систем аларма и нотификација помаже у праћењу обавеза, задатака, важних датума који се односе на истек уговора.