Kancelarko

Rad od kuće

Kancelarko je program za elektronsko kancelarijsko poslovanje. Vaša digitalna kancelarija. Sastoji se od 2 korisna modula.

e-Delovodnik je izuzetno pogodan za rad na daljinu i služi za digitalnu manipulaciju i internu razmenu dokumentima u klaudu (unos dokumenata, deljenje sa članovima tima, različite privilegije pristupa unutar tima).

e-Fakture služe za elektronsko slanje faktura bez pakovanja, kovertiranja, odlaska u poštu, plaćanja usluge.Sistem alarma i notifikacija pomaže u praćenju obaveza, zadataka, važnih datuma koji se odnose na istek ugovora.