Lekarinfo

Платформа за комуникацију

„Разговарајмо: Црвени Крст: Лекаринфо“ веб портал и Андроид апликација нуди психосоцијалну помоћ грађанкама и грађанима, као и волонтеркама и волонтерима како би стресне ситуације проузорковане последицама  ЦОВИД-19 пандемије лакше пребродили.

Савременим технологијама омогућили смо свим суграђанима и волонтерима да се из комфора свог дома кроз размену порукама, видео и телефонске разговоре обрате стручњацима-психолозима за подршку.

Циљеви овог пројекта и сервиса Разговарајмо: Црвени Крст: Лекаринфо, које је покренуло удружење Лекаринфо уз подршку Црвеног крста Србије је: да се пружи подршка грађанкама и грађанима у виду психосоцијалне помоћи са циљем јачања капацитета појединца за превазилажење стреса,  а како би се побољшала психосоцијална добробит појединаца и заједнице у целини. Психосоцијална подршка јача отпорност, оспособљава људе да се поврате и опораве од кризе, као и да се у будућности ефикасније носе са кризним догађајима.

Психосоцијална подршка се односи на активности којима се одговара на психолошке и социјалне потребе појединаца. Ова врста подршке људима, се одвија уз поштовање  достојанства, културе, етичке и националне припадности и свих других посебности, различитости и могућности појединца.