Lekarinfo

Platforma za komunikaciju

„Razgovarajmo: Crveni Krst: Lekarinfo“ veb portal i Android aplikacija nudi psihosocijalnu pomoć građankama i građanima, kao i volonterkama i volonterima kako bi stresne situacije prouzorkovane posledicama  COVID-19 pandemije lakše prebrodili.

Savremenim tehnologijama omogućili smo svim sugrađanima i volonterima da se iz komfora svog doma kroz razmenu porukama, video i telefonske razgovore obrate stručnjacima-psiholozima za podršku.

Ciljevi ovog projekta i servisa Razgovarajmo: Crveni Krst: Lekarinfo, koje je pokrenulo udruženje Lekarinfo uz podršku Crvenog krsta Srbije je: da se pruži podrška građankama i građanima u vidu psihosocijalne pomoći sa ciljem jačanja kapaciteta pojedinca za prevazilaženje stresa,  a kako bi se poboljšala psihosocijalna dobrobit pojedinaca i zajednice u celini. Psihosocijalna podrška jača otpornost, osposobljava ljude da se povrate i oporave od krize, kao i da se u budućnosti efikasnije nose sa kriznim događajima.

Psihosocijalna podrška se odnosi na aktivnosti kojima se odgovara na psihološke i socijalne potrebe pojedinaca. Ova vrsta podrške ljudima, se odvija uz poštovanje  dostojanstva, kulture, etičke i nacionalne pripadnosti i svih drugih posebnosti, različitosti i mogućnosti pojedinca.