mCloud

Рад од куће

mCloud нуди професионална веб хостинг решења без накнаде до 31. августа свим школама како би организовале онлајн едукацију и информисање ученика. Сва mCloud решења су производ домаћих стручњака уз опрему која се налази на територији Србије са локалном подршком. Веб хостинг услуге подразумевају простор за смештање веб сајтова школа и Moodle платформе која је једна од најкоришћенијих плафторми за вођење наставе и држање часова преко интернета.

Нудимо неколико типова хостинга: shared хостинг за веб сајтове, имејлове и мање учионице, као и виртуелне сервере за напредније Moodle или сличне учионице са већим бројим учесника. Услуга подразумева само простор за хостинг, не и подршку за Moodle и друге апликације.