Microsoft Teams

Rad od kuće

U skladu sa pokrenutim inicijativama i društvenom odgovornošću kompanija Majkrosoft je stavila na raspolaganje jedan od svojih servisa za koji smatramo da u situaciji u kojoj se nalazimo može da značajno olakša komunikaciju unutar i izvan organizacije kao i unapredi rad od kuće.
U pitanju je Microsoft Teams platforma. Više detalja o istoj se nalazi nastavku (na navedenim linkovima).
Platforma je besplatna u periodu od 6 meseci.