PKS Verto

Rad od kuće

Verto platforma za razmenu elektronske dokumentacije nastala je uz podršku Privredne komore Srbije. Verto omogućava da procesi slanja i prijema dokumenta budu sigurni i da obezbede značajne uštede novca i vremena, a da se pritom zadrže svi pozitivni efekti tradionalnog slanja i prijema preporučenih pošiljki.

Usled svih benefita koje platforma pruža, očekivanja su da će način razmene dokumenata koji Verto obezbeđuje uskoro postati dominantan u odnosu na tradicionalne, odavno prevaziđene načine sigurne dostave i potvrde prijema dokumenata. Proces registracije je brz i besplatan i ni u kom slučaju ne nameće korisnicima obavezu korišćenja Verto platforme. Potrebno je samo da se Zastupnik kompanije jednom registruje kako bi potom omogućio dalju registraciju svih svojih kolega koji imaju potrebe da primaju i šalju dokumenta kao što su fakture, ugovori i sva druga poslovna dokumentacija.

Registracija na platformu sa neograničenim brojem korisnika po privrednom društvu uz korišćenje svih trenutno dostupnih funkcionalnosti bez ograničenja na broj poslatih i primljenih dokumenata, kao i sva korisnička podrška su do daljnjeg u potpunosti besplatni za sve korisnike platforme.