Poslovni informacioni sistem SIMA

Рад од куће

Пословни информациони систем СИМА Вам омогућава кроз јединствен интерфејс да управљате свим Вашим процесима у предузећу – свој комуникацији, свим документима и свим осталим информацијама значајним за пословање.
Приступ информационом систему је омогућен са било које локације и уређаја.
СИМА је погодан за сва привредна друштва и могу га користити сви у предузећу, од руководства преко рачуноводства па све до запослених са најмање додељених привилегија, у интерфејсу прилагођеном за радну позицију.
Нудимо Вам бесплатно на коришћење:
• Дигитална комуникација свих запослених у софтверу. (chat/поруке по сваком документу у више различитих дискусија)
• Размена докумената унутар предузећа и груписање истих на основу више параметра
о Којој теми/послу/понуди припадају
о По типу документа
• Заводна књига – електронски регистар свих докумената која улазе или излазе из фирме.
о Могућност прегледа, интерног електронског потписивања, дискусије на сваком документу.
• Креирање и праћење задатака свих запослених
• Приступ мејлу и завођење, коментарисање и преглед у самом софтверу.