претражива.срб

Уметност и култура

Портал дигитализованих машински читљивих претраживих материјала културног наслеђа из фондова установа: Универзитетска библиотека Београд, Народна библиотека Србије, Народни музеј, Библиотека матице српске, Библиотека града Београда, Градска библитека у НС, Удружење Адлигат и још 20 партнерских установа културе уз Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе. Преко 600.000 страна претраживих новина, књига и других одабраних садржаја. Корисници могу лако пронаћи материјале који се односе на њихове претке, родни град или било који појам уношењем речи за претрагу пошто су сви материјали претраживи по целом тексту.