SAP

Rad od kuće, Edukacija

1. Budući da veliki broj zaposlenih radi od kuće i da je neophodno nastaviti sa radnim aktivnostima i u uslovima pandemije, Remote Work Pulse aplikacija treba da pomogne kompanijama da na lak način identifikuju potrebe zaposlenih u novim uslovima rada (rad od kuće), kao i da saznaju šta je to što bi zaposlenima pomoglo da bi bili efikasniji.

SAP je kompanijama i organizacijama omogućio pristup rešenju Remote Work Pulse by SAP Qualtrics, u trajanju od 3 meseca i bez finansijske nadoknade.

Aplikaciju možete preuzeti preko dole navedenog linka ili direktno kontaktirajte kancelariju SAP West Balkans.

2. Iskoristite vreme pandemije za učenje! SAP je omogućio besplatan pristup platformi za učenje OpenSAR. Platforma je namenjena svima koji bi želeli da se upoznaju sa SAP rešenjima ili da unaprede već stečena znanja.

Pristup platformi je besplatan u neograničenom vremenskom periodu i dostupan preko dole navedenog linka.