Semos Education

Edukacija

Semos Education nudi širok spektar obuka i treninga iz oblasti IT – mi smo ovlašćeni trening partneri kompanija kao što su Microsoft, AWS, Cisco, VMware, EC Council, ISTQB i Unity; a održavamo i OpenSource obuke kao što su Linux, Android, Angular, React, Vue, Node, Python, Go, JavaScript, PHP, HTML/CSS. Takođe, bavimo se i edukacijom na polju kreativnih industrija i projektnog menadžmenta, pružajući obuke kao što su Adobe, Autodesk, ITIL, Scrum i DASA.