Shtreber

Shtreber
Edukacija

Internet platforma www.shtreber.com je jedna od najpopularnijih internet lokacija za decu koja pohađaju od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Štreber sadrži školsku građu iz osnovnih predmeta, ali je njegova najveća vrednost u tome što ima kapacitet za masovno testiranje znanja. Osmišljen je kao igra kroz koju se uče lekcije za školu.Nudimo mogućnost zadavanja domaćih i kontrolnih zadataka, radimo redovna testiranja đaka kao i pripremu za završni kombinovani test.