Softline Education

Edukacija

U obrazovnom centru Softline, koji je zvanični predstavnik za obuke, polaganja i izdavanje sertifikata za ADOBE, AUTODESK i MICROSOFT, možete slušati obuke kod instruktora koji su za skoro dve decenije obučili oko 1000 domaćih i stranih preduzeća, veliki broj državnih institucija, kao i nekoliko desetina hiljada pojedinaca iz Srbije i inostranstva.

U znak digitalne solidarnosti nudimo vam besplatne kurseve: Uvod u HTML, Windows & Power Point, Animate i Autocad 2D osnove. Sva predavanja izvode se uživo preko virtuelne učionice i podrazumevaju aktivnu interakciju sa predavačem.

Tokom časova radite primere i postavljate pitanja uživo predavaču, a nakon časova možete odgledati predavanje koliko god puta želite. Ako imate nedoumice prilikom izrade domaćih zadataka, u ćaskanju/četu možete postaviti pitanja predavaču i on će vam sledeći čas pomoći.

Na najefikasniji način STEKNITE PRAKTIČNA ZNANJA ZA BUDUĆNOST KAKVU ŽELITE.