Teodesk

Rad od kuće

Teodesk je platforma za kolaboraciju koja olakšava planiranje procesa i projekata.

Njen Basic paket će u narednom periodu biti besplatan za do 20 članova svakog od timova koji se prijavi.

U ovom trenutku timovima može da pomogne da komuniciraju na jednom mestu, dele među sobom zadatke, dokumente, postavljaju rokove i prate kako teče realizacija njihovih aktivnosti.