The English Book

Edukacija

Digitalni sadržaji odobrenih udžbenika za engleski jezik za osnovne škole, izdavača The English Book, dostupni su besplatno za upotrebu. Materijali su namenjeni nastavnicima, učenicima ali i roditeljima pa su i prema svojoj svrsi napravljeni u različitim formatima. Audio, video sadržaji, interaktivne aktivnosti i vežbanja, rečnici, testovi, igrice i još mnogo toga, su vam na raspolaganju za korišćenje, prilagodljivi uzrastu i tehničkim mogućnostima svih učesnika u novom obliku učenja na daljinu.