VMware Horizon

Рад од куће

Infrastructure, VDI), као и апликацијама, као и апликацијама, било да се ради о on-premise инсталацији, или о коришћењу VMware Horizon платформе кроз неки од јавно доступних клауд платформи (Microsoft Azure, AWS, IBM Cloud).

VMware Horizon омогућава креирање виртуалних десктопова базираних на Windows или Linux OS-у, као и виртуализацију апликација, тако да се кроз јединствену платформу омогући једноставан приступ потребним ресурсима и апликацијама са било које локације. Администратори могу једноставно да подесе различите параметре везане за приступ и контролу самих виртуалних десктопова, док се крајњим корисницима омогућава рад са својим десктоповима и апликацијама било где да се налазе.

VMware Workspace One (WSO) је платформа која омогућава управљање различитим корисничким уређајима (laptop/desktop, Windows, Linux, Chrome OS, Apple, Android, rugged devices), а како би се омогућио сигуран и контролисан приступ различитим апликацијама. WSO омогућава да корисници користе своје личне (BYOD) или корпоративне уређаје, за приступ различитим апликацијама које су им потребне, без потребе за инсталацијом истих на појединачним рачунарима, без обзира да ли се ради о интерним или јавним апликацијама, да ли су инсталиране on-prem или су доступне као SaaS, укључујући и Horizon виртуалне десктопове и виртуализоване апликације. Кроз Single-Sign On (SSO) и кроз портал који је корисницима доступан, администратори могу да дефинишу правила и полисе које одређују на који начин се одређеним апликацијама приступа, као и ко има права приступа истим, проверава се усклађеност уређаја са корпоративнин сигурносним политикама. Тиме се смањује рад на конфигурацији, непотребно спајање на корпоративну мрежу, а повећава сигурности и флексибилност приступа.