VMware Horizon

Rad od kuće

Infrastructure, VDI), kao i aplikacijama, kao i aplikacijama, bilo da se radi o on-premise instalaciji, ili o korišćenju VMware Horizon platforme kroz neki od javno dostupnih klaud platformi (Microsoft Azure, AWS, IBM Cloud).

VMware Horizon omogućava kreiranje virtualnih desktopova baziranih na Windows ili Linux OS-u, kao i virtualizaciju aplikacija, tako da se kroz jedinstvenu platformu omogući jednostavan pristup potrebnim resursima i aplikacijama sa bilo koje lokacije. Administratori mogu jednostavno da podese različite parametre vezane za pristup i kontrolu samih virtualnih desktopova, dok se krajnjim korisnicima omogućava rad sa svojim desktopovima i aplikacijama bilo gde da se nalaze.

VMware Workspace One (WSO) je platforma koja omogućava upravljanje različitim korisničkim uređajima (laptop/desktop, Windows, Linux, Chrome OS, Apple, Android, rugged devices), a kako bi se omogućio siguran i kontrolisan pristup različitim aplikacijama. WSO omogućava da korisnici koriste svoje lične (BYOD) ili korporativne uređaje, za pristup različitim aplikacijama koje su im potrebne, bez potrebe za instalacijom istih na pojedinačnim računarima, bez obzira da li se radi o internim ili javnim aplikacijama, da li su instalirane on-prem ili su dostupne kao SaaS, uključujući i Horizon virtualne desktopove i virtualizovane aplikacije. Kroz Single-Sign On (SSO) i kroz portal koji je korisnicima dostupan, administratori mogu da definišu pravila i polise koje određuju na koji način se određenim aplikacijama pristupa, kao i ko ima prava pristupa istim, proverava se usklađenost uređaja sa korporativnin sigurnosnim politikama. Time se smanjuje rad na konfiguraciji, nepotrebno spajanje na korporativnu mrežu, a povećava sigurnosti i fleksibilnost pristupa.