YouTestMe

Рад од куће, Едукација

Платформа пружа могућност креирања и генерисања тестова за ученике и студенте, чувања банки питања, као и добијање квалитетних извештаја. Такође можете организовати наставни материјал, динамику наставе и учења, проверу знања у оквиру наставних модула. Наша апликација омогућава стварање целог, сада виртуелног, школског процеса – од предавања до оцењивања.