YouTestMe

Rad od kuće, Edukacija

Platforma pruža mogućnost kreiranja i generisanja testova za učenike i studente, čuvanja banki pitanja, kao i dobijanje kvalitetnih izveštaja. Takođe možete organizovati nastavni materijal, dinamiku nastave i učenja, proveru znanja u okviru nastavnih modula. Naša aplikacija omogućava stvaranje celog, sada virtuelnog, školskog procesa – od predavanja do ocenjivanja.